wz

Aktuality Info o klubu Výsledky a los Tabulky Příprava Galerie Mužstvo "A" Mužstvo "B" Dorost Žáci Přípravka Kontakt Diskuze

TOPlist

Sponzoři

TJ Volduchy

Karel Chasák

Truhlářství M&V

 

 

Informace o klubu FK Volduchy

 

Oficiální název: TJ Volduchy

Rok založení: 1923

Dřívější názvy: SK Volduchy, TJ Sokol Volduchy, FK Volduchy

Geografická poloha: Okres Rokycany (Plzeňský kraj) - 49°46′46″N 13°37′45″E

Klubové barvy: Bílá a modrá

Přezdívka: Voldušská šlechta, Hřebenáři

Týmy: FK Volduchy "A" (1.B třída), FK Volduchy "B" (okr. přebor), žáci FK Volduchy (kraj. soutěž), přípravka FK Volduchy

 

Vedení klubu:

předseda: Lukáš Pořízek

sekretář: Milan Plundrich

členové výboru: Pavel Vaněček, Vlastislav Veselý, Robert Beneš

 

HISTORIE FOTBALU VE VOLDUCHÁCH

I. etapa (1923 – 1927): Hrdinové míče kopaného


Velký vliv na založení fotbalu ve Volduchách mělo fotbalové mužstvo Rokycan, které v té době patřilo mezi nejlepší v západočeské župě. Na zápasy do Rokycan chodilo i hodně lidí z Volduch. Fotbal se hrál i ve Volduchách, ale ne organizovaně. Většinou na podzim, když byla sklizena úroda z polí. Hrálo se na strništích a loukách, ale majitelé to neradi viděli. V roce 1922 dostala DTJ Volduchy od obecního úřadu přiděleno kus pozemku v „Žabách“, aby bylo kde cvičit. Toho bylo hned využito a postavila se jedna skutečná fotbalová branka. Druhá se postavit nesměla, protože ihned za cvičištěm byly pronajaté travní díly a jejich nájemci měli strach, že jim bude ušlapávaná tráva. Protože se zájem o kopanou stále zvětšoval, byl v roce 1923 založen fotbalový klub. Z tohoto období bylo zachováno nejméně dokumentů, možná ani nebyla vedena zápisová kniha. Proto ani nevíme, kdo se o založení klubu zasloužil. Z funkcionářů zůstala v paměti jen jména Kodl František a Pelc J. Klub měl celkem 37 členů – až na malé výjimky aktivních hráčů. Hrála 2 družstva a trenérem obou byl pan Lisý z Rokycan. Vybavení bylo velmi skromné. Hrálo se ve vlastních bílých košilích, černých trenýrkách a vlastních šněrovacích botách. Klub byl pojmenován SK Volduchy a měl vlastní klubovou vlajku – dva podélné pruhy – bílý a bledě modrý. V té době ještě nebyly žádné okresní nebo regionální soutěže, hrály se jen přátelské zápasy. Na zápasy se dostávali hráči různým způsobem. K zápasům, kam nebylo vlakové spojení, chodili hráči pěšky (Dobřív, Mýto, Stupno apod.) nebo jezdili na žebřiňáku, když některý ze sedláků zapůjčil koně a povoz. Cestovné si hráči platili sami, členové klubů sdružených v československé associalisaci fotballové (psáno tehdejším pravopisem) používali 33% slevy na železnici. Hřiště bylo vybudováno na konci obce po pravé straně směrem na Svojkovice. Této části obce se říkalo „Ve Zběhunkách“. Pozemky byly určeny na parcely a byly majetkem obce. Obecní úřad tento pozemek pronajal bezplatně klubu jen do doby, než je prodá stavebníkům. V současné době stojí v těchto místech domky V. Pácla, J. Mošny a F. Egermaiera. Asi po 4 letech obecní úřad rozhodl, že pozemek, na kterém je hřiště, bude rozdělen na stavební parcely a prodán. Nový pozemek v obci nebyl, a tak se zánikem hřiště zaniká ve Volduchách i první fotbalový klub.

 

II. etapa voldušské kopané (1933 – 1937)


Po letech poválečné konjunktury začíná v r. 1930 celosvětová hospodářská krize, která se projevuje i v naší republice a samozřejmě neminula ani Volduchy. Většina mladých lidí byla bez práce. Tito nezaměstnaní se denně scházeli na návsi „u kovárny“ a v létě před „Zajícovic“. V zimě se na rybníce hrával fotbal. Bývalo to i 20 proti 20-ti. Při této příležitosti vznikla na jaře 1933 myšlenka založit fotbalový klub. Ustavující schůze byla konána v červnu 1933 v Dělnickém domě (Liďáku). Předsedou přípravného výboru byl zvolen pan František Kratochvíl, do výboru dalších 10 členů. Řádná valná hromada se konala 30. 7. 1933 a předsedou byl znovu zvolen F. Kratochvíl, nový výbor měl 12 členů a 6 náhradníků. Na valné hromadě bylo přítomno všech 45 členů. Odhlasováno bylo pojmenování – opět SK Volduchy a klubovými barvami zůstaly bílá a bledě modrá. Schváleny byly také členské příspěvky. Činný člen (hráč) hradil zápisné 5,- Kč, měsíčně platil 2,- Kč. Přispívající člen platil zápisné 2,- Kč a měsíčně přispíval 1,50 Kč. Byly zakoupeny dresy v klubových barvách, bledě modrá tílka s bílým límečkem, trenýrky, chrániče, štulpny a míč. Kopačky zhotovil místní švec a člen klubu Jindřich Válek a za 11 párů mu bylo zaplaceno 490,- Kč. Hřiště na tréninky bylo propůjčeno Jednotou proletářské tělovýchovy (FDTJ). Po různých jednáních bylo hřiště vybudováno na pozemku pana Peroutky, hostinského „Na Radosti“ a na louce pana Rudolfa Řežábka. Peroutka pronajal louku zdarma, Řežábek za nájem 1 200,- Kč ročně. Protože hostinský Peroutka bezplatným propůjčením pozemku pomohl ke zřízení hřiště, přestěhoval se SK z Dělnického domu do hostince „Na Radosti“. Tam, kde dnešní hřiště končí, tam tehdejší začínalo. Slavnostní otevření hřiště bylo zahájeno 21. září 1933 průvodem obcí s hudbou a projevem předsedy klubu. Po čestném výkopu zvítězilo II. družstvo Volduch nad AFK Březina 6 : 3 a I. družstvo prohrálo s Viktorií Strašice 1 : 3. Na zápasy se jezdilo na kolech, vlakem a někdy i autobusem. Část cestovného si hráči hradili sami. Do konce sezóny bylo sehráno 7 zápasů. Na jaře 1934 bylo dokončeno ohrazení hřiště, které stálo 4 092,20 Kč (materiál). Každý člen odpracoval 4 hodiny. Štemberský pivovar daroval lígle a částku 500,- Kč, ostatní peníze půjčili členové klubu. Pro sezónu 1934 – 35 bylo I. družstvo přihlášeno do nepovinné soutěže západočeské župy. Také bylo ustaveno družstvo dorostu. Na valné hromadě byl předsedou klubu zvolen Stanislav Broj a dosavadní předseda František Kratochvíl se stal místopředsedou. I. družstvo obsadilo 1. místo v nepovinné soutěži a postoupilo do III. třídy. Hospodářská krize se prohlubuje a projevuje se i v činnosti klubu. Polovina členů nemá zaplaceny příspěvky, snižuje se účast na členských a výborových schůzích i na trénincích a klesá návštěvnost zápasů. I. družstvo se stává vítězem III. třídy, ve které mělo za soupeře kluby Český lev Plzeň, SK Stupno, SK Nepomuk, SK Chrást, Poříčany, Rapid Plzeň, Čechii Plzeň, Mirošov, Zbůch, Blovice, Štěnovice a Novou Hospodu. Klub jen velmi těžko překonává finanční potíže, vzdává se postupu a jen s největším úsilím dohrává nižší soutěž. Někteří členové požadují navrácení půjček. Protože nejsou hotové peníze, je rozhodnuto rozprodat ohrazení hřiště a z takto získaných peněz splatit dluhy. Také je schváleno ukončit činnost klubu SK Volduchy. Počátkem druhé poloviny roku 1937 tedy fotbalový klub zaniká už podruhé.

 

III. etapa voldušské kopané (1959 - současnost): Sen se splnil, kopaná se hraje dál

Třetím dnem, který se zapsal do dějin voldušské kopané, je 7. červenec 1959. To se sešli v hostinci „Svornost“ zájemci o kopanou, aby založili při místní TJ Sokol oddíl kopané. V této době byla již v naší republice sjednocená tělovýchova. Hlavním iniciátorem této schůzky byl pan Ladislav Novotný spolu s Oldřichem Ludínem a Jindřichem Šůchou. Na ustavující schůzi se sešlo 28 zájemců, byl zvolen výbor oddílu. Předsedou byl pan Alois Egermaier. Provedena byla registrace hráčů a podaná přihláška do soutěže. Aby bylo možno zakoupit dresy a ostatní potřebné vybavení, usneseno bylo, že každý člen oddílu odpracuje 10 hodin na výstavbě kravína JZD. Bylo rozhodnuto, aby na hřiště byla přestěhovaná bývalá skautská chata, která pak řadu let sloužila oddílu jako šatna. Byly urychleně prováděny úpravy hřiště, které se nachází dodnes na stejném místě. V roce 1961 bylo ustaveno družstvo žáků, jehož trenérem se stal Ladislav Novotný. V průběhu dalších let se vystřídalo ve funkci předsedů oddílu několik členů. A také trenéři mužů se často měnili. Výsledky jak na hřišti, tak v ostatní činnosti se nedostavovaly a zájem hráčů i funkcionářů klesal. V srpnu 1964 byla projednána tato situace na společné schůzi výboru TJ, výboru oddílu za přítomnosti předsedy MNV a bylo rozhodnuto řídit oddíl kopané a ledního hokeje jedním výborem. Jak se však ukázalo, ani toto řešení nebylo ideální. V té době byl ve Volduchách č. 1 stále ještě lední hokej. A kopaná byla pro společný výbor okrajovou záležitostí. A tak veškerá tíha činnosti byla na Ladislavu Novotném, který byl trenérem žáků, a na Josefu Aubrechtovi, který trénoval muže. Administrativní záležitosti vyřizoval Václav Budín a byl vedoucím družstva dorostu. V sezóně 1965 – 66 se nepodařilo dát dohromady družstvo mužů, soutěž hráli pouze žáci, v dalších letech se situace zásluhou Josefa Aubrechta zlepšila, muži a žáci hráli soutěže pravidelně, dorostenci jen v některých sezónách. V sezóně 1971 – 72 postoupilo družstvo mužů do II. třídy. Ale v příští sezóně ve II. třídě neuspělo a vrátilo se do III. třídy. Společný výbor pro oba sporty zanikl v roce 1974. V polovině roku 1975 byl ustaven samostatný výbor pro kopanou ve složení Miroslav Vodička jako předseda a další členové byli Václav Raizer, Josef Aubrecht, Ladislav Novotný, Jindřich Šůcha, Václav Budín, Josef Janout a Stanislav Kladivo. Tento výbor s obměnami pracoval až do roku 1990. Nový výbor si dal za úkol konsolidovat práci ve všech úsecích činnosti. A to se podařilo. Od sezóny 1977 – 78 hráli v soutěžích žáci, dorost i muži. Každým rokem s výjimkou let 1981 – 82 (rekonstrukce hřiště) byl hrán „Memoriál Františka Hoška“, ve kterém šestkrát zvítězily Rokycany, čtyřikrát Volduchy, dvakrát Holoubkov a jednou Radnice. V sezóně 1977 – 78 byli dorostenci přeborníky okresu a postoupili do krajské soutěže, kde obsadili 6. místo. Do sezóny 1978 – 79 bylo družstvo dorostu odhlášeno z krajské soutěže, protože většině dorostenců bylo již 18 let a přešli do družstva mužů. Od roku 1978 všechna družstva v zimním období trénovala v tělocvičně. V červenci 1979 bylo započato s úpravami hřiště, bylo provedeno odvodnění a zasypání drenáží a prozatímní porovnání. V roce 1980 byly dokončeny všechny terénní práce včetně ohrazení. V roce 1981 bylo provedeno zatravnění hřiště. Proto se všechny zápasy hrály na Březině. Slavnostně bylo hřiště otevřeno o Voldušské pouti roku 1982. Od roku 1981 se v zimním období každým rokem konal turnaj v sálové kopané mužů, o rok později i žáků. Jedna zajímavost – v roce 1984 byl za muže zaregistrován Ukrajinec Anatolij Ivanky, který za 2 roky přestoupil do Březiny. V sezóně 1984 – 85 a 1985 – 86 byli žáci přeborníky okresu, v roce 1985 – 86 postoupili muži do okresního přeboru. Od roku 1985 zastával funkci předsedy oddílu Václav Raizer. V roce 1984 byla uzavřena družba s Lokomotivou Cvikov v NDR a v rámci této družby se každým rokem, až do roku 1988 oba kluby navštěvovaly. Náplní setkání byly vzájemné zápasy, besedy a návštěvy pamětních míst. V roce 1986 byly zahájeny práce na přestavbě šaten pro kopanou, dokončeny byly roku 1987 a v listopadu předány do užívání. V roce 1987 byla založena „přípravka“ pro žáky ve věku 8-10 let a do soutěže přihlášeno B družstvo mužů. Oddíl má 5 družstev. V sezóně 1987 – 88 je dorost na 2. místě, ale postupuje do kraje, když se Dobřív postupu vzdal. Naši dorostenci jsou v kraji v sezóně 1988 – 89 pátí. V sezóně 1989 – 90 čtvrtí. Protože jich většina přechází do mužů, je dorost z krajské soutěže odhlášen. 11. 4. 1988 se konala beseda se zástupci ligového klubu TJ Sokol Plzeň, nyní Viktoria, s trenérem Michálkem a ligovými hráči Paulem a Lavičkou (jeho manželka pochází z Volduch). Besedy se zúčastnilo 36 hráčů a funkcionářů. 27. 11. 1988 byla svolána slavnostní schůze k 65. výročí založení klubu ve Volduchách. Přítomno bylo 120 účastníků. Nejstarším byl pan Antonín Veverka z Oseka, který byl zakladatelem SK Volduchy v roce 1923. Přítomni byli i zakladatelé a hráči z roku 1933, pánové Miroslav Aubrecht, Jaroslav Polka a Jaroslav Šůcha, dále pak zástupci obce, místních organizací a sousedních klubů. 2. 7. 1989 bylo v rámci oslav 700 let založení Volduch odehráno utkání s internacionály Škody Plzeň. Počasí však nepřálo, celý zápas pršelo. Za internacionály nastoupilo 7 aktivních hráčů z I. ligy. Zápas skončil výhrou Škody 8:3. Po zápase bylo přátelské posezení. V lednu 1990 byl zvolen předsedou oddílu Vlastislav Aubrecht. Byl změněn název oddílu na FK (fotbalový klub) Volduchy, ale zůstal i nadále součástí TJ Volduchy. V sezóně 1990 – 91 zvítězilo družstvo mužů v okresním přeboru a postoupilo do kraje. Podzimní část sezóny 1991 – 92 se družstvu mužů vůbec nevydařila. Získali pouze 4 body a byli poslední. Zlepšené výsledky na jaře nestačily k udržení, chyběl pouze 1 bod. V první polovině devadesátých let se krajských soutěží účastnili i žáci FK a vedli si velmi zdatně. Z oddílů okresu byli nejlepší, za sebou nechávali i celky jako Rokycany, Mýto apod. Po odchodu několika hráčů do vyšší kategorie však byl celek odhlášen do okresu, který poté suverénně vyhrál. Do kraje se však zpět po rozhodnutí výboru FK již nepodíval. Na další možnost si musel počkat až do roku 2010, kdy po jarní jízdě slavili žáci pod vedením trenérů Riegera s Vildem vítězství v okresním přeboru s bilancí 23 výher, jedné porážky a skóre 207:12. Tentokrát již vedení možnosti účasti v kraji využilo. Mezitím se do kraje ještě dvakrát podívali muži. Naposledy v první polovině první dekády 21. století. Pod vedením trenérů Vl. Dolejšího s J. Kratochvílem si vedli zdatně, avšak následné změny na trenérských postech a velká konkurence v 1. B třídě znamenaly v roce 2004 pád zpět do okresního přeboru. Celých deset let pak Volduchy marně klepaly na dveře 1. B třídy. Několikrát obsadily třetí pozici a unikla jim alespoň baráž. Té se dočkaly až po famózní jarní části sezóny 2013/2014, kdy během třinácti zápasů ztratili Hřebenáři pouze 2 body! V tabulce obsadili druhé místo a získali právo vyzvat v baráži těžkého protivníka Baník Zbůch, který ještě několik let předtím válčil v krajském přeboru! Po prohře ve Zbůchu 1:4 se Volduchy nevzdaly a stejným výsledkem skončila odveta, tentokrát však ve prospěch Volduch! Po nervydrásajícím prodloužení a penaltovém rozstřelu nakonec před zaplněným stadionem ve Volduchách postoupili Hřebenáři zpět do krajské 1. B třídy! V téže sezóně skončila druhá i rezerva Volduch v okresní soutěži a postoupila do okresního přeboru! V kategorii mládeže od sezóny 2014/2015 zastupují Vlduchy opět jen žáci, dorost byl po špatné sezóně zrušen.

(čerpáno z Kroniky voldušského fotbalu)
 

 

"A" - SO 18.6.2016

VOLDUCHY - Dobřív

6:1 (1:1)


"B" -  SO 18.6.2016

Strašice - VOLDUCHY "B"

13:0 (7:0)


"Žáci" -  SO 18.6.2016

Strašice - VOLDUCHY

4:2 (2:0)


"A" - probíhá letní přestávka


"B" - probíhá letní přestávka


"Žáci" - probíhá letní přestávka

 
 

Copyright FK Volduchy 2010, vytvořeno v MS Office FrontPage 2003

 

 
WebZdarma.cz